ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਈ ਐਸ ਡੀ ਐਮ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ

Back to Top